مراقبت برای زنان و دختران

ارائه‌کننده خدمات: Atina


آیا از خشونت رنج می برید؟
آیا مجبور به انجام دادن کاری شده‌اید که نمی‌خواهید آن را انجام دهید؟
آیا تحت تعقیب و کنترل مداوم هستید؟
آیا مورد ارعاب و تهدید قرار گرفته‌اید؟
آیا کسی بر خلاف میلتان رفت و آمد شما را کنترل می کند؟
آیا کسی غیر از مقامات قانونی پاسپورت یا مدارک شناسایی شما را نگه داشته است؟
آیا هیچ یک از این موارد برای شما یا کسی که او را می شناسید اتفاق افتاده است؟

اگر پاسخ‌تان مثبت است، ممکن است که قربانی قاچاق انسانی یا در معرض خطر قاچاق انسانی باشید.

اگر با هر یک از این موقعیت‌ها آشنایی دارید، اگر فکر می‌کنید در شرایط مشابهی بوده اید، یا اینکه اگر کسی را می‌شناسید که در چنین وضعیتی قرار دارد، مهم است که درخواست کمک کنید.

برای کمک با آتینا اِس.او.اِس/Atina’s SOS به شماره 00381603220086 تماس بگیرید.

زبان‌هایی که به آن‌ها صحبت می‌شود

فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسوی