16.08.2022.

U izveštaju pred Vama analiziran je položaj tražilaca azila i izbeglica u RS u periodu od januara do kraja juna 2022. godine na osnovu saznanja koje je tîm BCLJP-a prikupio tokom zastupanja u postupku azila, terenskog rada i pružanja podrške u integraciji. Izveštaj takođe sadrži podatke koje je BCLJP prikupio kroz redovnu saradnju i komunikaciju s državnim organima i UNHCR-om. Statistički podaci obuhvataju period od 1. januara do 30. juna 2022. godine. Izveštaj su pripremili članovi pravnog i integracionog tima BCLJP-a.

Izveštaj možete preuzeti ovde.