Izbeglička situacija u Srbiji u julu 2018. godine

Prema UNHCR procenama broj izbeglica i migranata u Srbiji povećao se u odnosu na prethodni mesec i iznosio je oko 3.500 lica, od čega je oko 3.100 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Najviše izbeglica i migranata bilo je smešteno u prihvatnom centru u  Obrenovcu (865), centru za azil u Krnjači (523) […]


Kretanja izbeglica i migranata Zapadnim Balkanom u 2018. godini

Kretanja izbeglica i migranata kroz države na Zapadnom Balkanu intenzivirala su se u toku 2018. godine i dostigla najviši nivo u maju, pokazuje nedavno objavljeni izveštaj Međunarodne organizacije za migracije. Izveštaj pokazuje i neke nove tendencije u kretanju izbeglica. Dok je Srbija u prethodnim godinama bila zemlja kroz koju je „tranzitirao“ najveći broj izbeglica i […]


Izbeglička situacija u Srbiji u junu 2018. godine

Prema UNHCR procenama broj izbeglica i migranata u Srbiji ostao je nepromenjen u odnosu na prethodni mesec i iznosio je oko 3.000 lica, od čega je oko 2.700 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Najviše izbeglica i migranata bilo je smešteno u centru za azil u Krnjači, prihvatnim centrima u Obrenovcu, Preševu […]


Planovi za centre izvan EU

Prema pisanju EUobservera neke od država članica Evropske unije zalažu se za otvaranje pritvorskih centara za migrante u Evropi ali u državi koja nije članica EU. Ovu ideju su početkom juna javno izneli predstavnici Austrije i Danske uz podršku Nemačke i Holandije. Obrazloženje koje je dato jeste da migranti dolaze u Evropu prolazeći kroz veći […]


Izbeglička situacija u Srbiji u maju 2018. godine

Prema UNHCR procenama broj izbeglica i migranata u Srbiji smanjen je u odnosu na prethodni mesec i iznosio je oko 3.000 lica, od čega je oko 2.700 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Najviše izbeglica i migranata bilo je smešteno u centru za azil u Krnjači, prihvatnim centrima u Obrenovcu, Preševu i […]


Nova instrukcija o načinu postupanja u realizaciji smeštaja dece bez pratnje

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donelo je 12. aprila instrukciju o načinu postupanja centra za socijalni rad-organa starateljstva u realizaciji smeštaja maloletnih migranata/izbeglica bez pratnje. Ovaj dokument menja prethodnu instrukciju od oktobra 2017 koja će se primenjivati i dalje u onome što nije regulisano novom instrukcijom.  Cilj instrukcije je da se odredi […]


Zajedničko saopštenje nevladinih organizacija o zaštiti izbeglica uoči Samita EU-Zapadni Balkan

Šefovi država članica Evropske unije održaće sastanak sa svojim kolegama iz država Zapadnog Balkana u četvrtak 17. maja u Sofiji kako bi razgovarali o saradnji u ključnim oblastima uključujući migracije i bezbednost. Pitanje kontrole granica dobilo je na značaju kao posledica dolaska većeg broja izbeglica i migranata kako na Zapadni Balkan tako i u Evropsku […]


Izbeglička situacija u Srbiji u aprilu 2018. godine

Prema UNHCR procenama broj izbeglica i migranata u Srbiji smanjen je u odnosu na prethodni mesec i iznosio je oko 3.500 lica, od čega je oko 3.200 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Ipak, tokom druge polovine aprila zabeležen je porast novopridošlih izbeglica, uglavnom iz Irana i Avganistana. Najviše izbeglica i migranata […]