Nova instrukcija o načinu postupanja u realizaciji smeštaja dece bez pratnje

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donelo je 12. aprila instrukciju o načinu postupanja centra za socijalni rad-organa starateljstva u realizaciji smeštaja maloletnih migranata/izbeglica bez pratnje. Ovaj dokument menja prethodnu instrukciju od oktobra 2017 koja će se primenjivati i dalje u onome što nije regulisano novom instrukcijom.  Cilj instrukcije je da se odredi […]


Zajedničko saopštenje nevladinih organizacija o zaštiti izbeglica uoči Samita EU-Zapadni Balkan

Šefovi država članica Evropske unije održaće sastanak sa svojim kolegama iz država Zapadnog Balkana u četvrtak 17. maja u Sofiji kako bi razgovarali o saradnji u ključnim oblastima uključujući migracije i bezbednost. Pitanje kontrole granica dobilo je na značaju kao posledica dolaska većeg broja izbeglica i migranata kako na Zapadni Balkan tako i u Evropsku […]


Izbeglička situacija u Srbiji u aprilu 2018. godine

Prema UNHCR procenama broj izbeglica i migranata u Srbiji smanjen je u odnosu na prethodni mesec i iznosio je oko 3.500 lica, od čega je oko 3.200 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Ipak, tokom druge polovine aprila zabeležen je porast novopridošlih izbeglica, uglavnom iz Irana i Avganistana. Najviše izbeglica i migranata […]


Usvajanje novih zakona o azilu i strancima

Na sednici Narodne skupštine 22. marta 2018. usvojeni su novi Zakon o azilu i privremenoj zaštiti kao i Zakon o strancima. Usvajanjem novih zakona Srbija usklađuje svoje zakonodavstvo sa pravnim tekovinama Evropske unije i nastoji da učini postupak azila efikasnijim kao i da bolje definiše prava i obaveze stranaca u Republici Srbiji. Prema novom Zakonu […]


Izbeglička situacija u Srbiji u martu 2018. godine

Prema UNHCR procenama broj izbeglica i migranata u Srbiji smanjen je u odnosu na prethodni mesec i iznosio je oko 3.900 lica, od čega je oko 3.500 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Najviše izbeglica i migranata bilo je smešteno u centru za azil u Krnjači, prihvatnim centrima u Obrenovcu, Preševu i […]


Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji – Februar 2018

U 2018. godine, Beogradski centar za ljudska prava nastaviće da, uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice, pruža besplatnu i profesionalnu pravnu pomoć izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji. Pored pružanja direktne pravne pomoći, pažnja Beogradskog centra će biti usmerena ka podizanju svesti građana i nadležnih organa o ovoj temi, na promociju novih, adekvatnih […]


Gostovanje izvršne direktorke Beogradskog centra za ljudska prava u emisiji Kulturni centar RTS-a

Izvršna direktorka Beogradskog centra za ljudska prava Sonja Tošković gostovala je u emisiji Kulturni centar na temu migrantske krize koja je zadesila Srbiju i Evropu, i odnosu prema migrantima u kulturi i društvu. Sonja Tošković istakla je specifičnosti Srbije kao tranzitne zemlje, u kojoj se migranti kratko zadržavaju na svom putu ka zemljama zapadne Evrope: [...]

Izbeglička situacija u Srbiji u februaru 2018. godine

Prema UNHCR procenama broj izbeglica i migranata u Srbiji ostao je gotovo nepromenjen u odnosu na prethodni mesec i iznosio je oko 4.100 lica, od čega je oko 3.800 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Najviše izbeglica i migranata bilo je smešteno u centru za azil u Krnjači (577), prihvatnim centrima u […]