Integracija izbeglica i tražilaca azila u obrazovni sistem i tržište rada

U okviru projekta Umetnost integracije koji Beogradski centar za ljudski centar sprovodi u saradnji sa Holandskim savetom za izbeglice i Ambasadom Kraljevine Holandije u Beogradu organizovana je studijska poseta Kraljevini Holandiji u periodu od 27.11. do 1.12.2017. sa ciljem upoznavanja sa sistemom integracije izbeglica i tražioca azila u obrazovni sistem i tržište rada. U studijskoj […]


Obeležavanje međunarodnog Dana ljudskih prava

Kuća ljudskih prava i demokratije obeležila je međunarodni Dan ljudskih prava 8. decembra 2017.godine, otvaranjem izložbe „Ljudska prava i tolerancija u umetničkom tumačenju plakata “autora i autorki iz preko 15 zemalja sveta. Takođe, istom prilikom, Kuća ljudskih prava dodelila je nagradu Nikoli Radišiću i Gordani Bjeletić, priznanjem za doprinos promociji ljudskih prava u medijima u […]


Nemačka nudi pogodnosti za povratak u zemlju porekla

Nemačka vlada nudi pomoć u vrednosti do 1000 evra, tražiocima azila čiji je zahtev za azil odbijen, ukoliko pristanu na dobrovoljni povratak u zemlju porekla. Savezno Ministarstvo unutrašnjih poslova predstavilo je novi program pod imenom „Dein Land. Deine Zukunft. Jetzt!“ (Tvoja zemlja. Tvoja budućnost. Sada!), koji će trajati do 28. februara. Za porodice koje pristanu […]


Izbeglička situacija u Srbiji u novembru 2017. godine

Prema UNHCR procenama broj izbeglica i migranata u Srbiji blago je opao tokom novembra iznosio je oko 4.300 lica, od čega je oko 3.950 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Najviše izbeglica i migranata bilo je smešteno u prihvatnim centrima u Obrenovcu (871), Adaševcima (357), Preševu (231) i u Centru za azil […]


Zajednički opšti komentari za zaštitu prava dece migranata

Komitet za zaštitu prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica i Komitet za prava deteta usvojili su dva zajednička opšta komentara u cilju zaštite prava dece migranata. Opšti komentar br. 3 Komiteta za zaštitu prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica i Opšti komentar br. 22 Komiteta za prava deteta o opštim principima […]


UN: Dogovor EU i Libije je nehuman

Nakon zatvaranja zapadno-balkanske rute Evropska unija se fokusirala na nove izbegličke tokove koji su uglavnom išli preko Sredozemlja. Na samitu lidera Evropske unije na Malti početkom februara 2017. dogovoreno je da se Libiji pruži pomoć u iznosu od 200 miliona evra u svrhu borbe protiv krijumčarenja izbeglica iz Afrike u Evropu. Predviđeno je da se […]


Izbeglička situacija u Srbiji u oktobru 2017. Godine

Prema UNHCR procenama broj izbeglica i migranata u Srbiji porastao je tokom oktobra i u prvoj nedelji novembra iznosio je oko 4.600 lica, od čega je oko 4.100 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Najviše izbeglica i migranata bilo je smešteno u prihvatnim centrima u Obrenovcu (799), Preševu (449) i Adaševcima (367) […]


Izveštaj specijalnog predstavnika generalnog sekretara Saveta Evrope za migracije i izbeglice nakon posete Srbiji i Mađarskoj

Savet Evrope objavio je 13. oktobra 2017. izveštaj specijalnog predstavnika generalnog sekretara Saveta Evrope za migracije i izbeglice, ambasadora Tomaša Bočeka, nakon obavljene posete Srbiji i Mađarskoj. Specijalni predstavnik je u Srbiji obišao centre za azil u Krnjači i Bogovađi, i prihvatne centre u Adaševcima, Principovcu, Subotici, Somboru i Obrenovcu, tokom kojih se susreo sa […]