بیمارستان

ارائه‌کننده خدمات: مرکز مراقبت‌های فوری

 

برای آمبولانس و خدمات درمانی اضطراری به شماره 194 تلفن کنید.

محل

بلگراد

آدرس

Pasterova 2

آدرس به زبان محلی

Пастерова 2