Održan godišnji događaj na programu Azil i migracije

26.12.2023. Beogradski centar za ljudska prava je i ove godine organizovao Godišnji događaj na programu Azil i migracije na kojem je prestavljen godišnji izveštaj Pravo na azil u Republici Srbiji 2023 i održana panel diskusija na temu Položaj izbeglica za invaliditetom u Republici Srbiji. Beogradski centar za ljudska prava je i ove godine organizovao Godišnji […]


Saliou, Kamerunac sa srcem u Srbiji

21.12.2023. Često kada razmišljamo o izbeglicama pomislimo koliko je bilo teško tamo odakle su došli, koliko su bili veliki svakodnevni problemi sa kojima su se suočavali kada su odlučili da sve ostave i pođu u potpuno nepoznat i dalek svet. Kada se dogodi taj momenat, kada shvate da život koji žive nije dostojan i kada […]


Okrugli sto: Unapređenje položaja izbeglica i tražilaca azila koji su žrtve seksualnog i rodno zasnovanog nasilja i koji su deo LGBTI zajednice

07.12.2023. Povodom obeležavanja 16 dana aktivizma, Beogradski centar za ljudska prava je u ponedeljak 4. decembra održao okrugli sto na temu: Unapređenje položaja izbeglica i tražilaca azila koji su žrtve seksualnog i rodno zasnovanog nasilja (SGBV) i koji su deo lezbejske, gej, biseksualne, trans i interseks (LGBTI) zajednice. Tokom 2022. godine, Beogradski centar za ljudska […]


Nova radionica u okviru naše projektne aktivnosti ‘Izbeglice za izbeglice’ o radnim pravima

1.11.2023. U okviru projektne aktivnosti Beogradskog centra za ljudska prava Izbeglice za izbeglice, integracioni tim održao je u ponedeljak 30. oktobra, drugu po redu radionicu koja je za temu imala radna prava u Srbiji, ali i važnost poslovne etike i komunikacije. Sesija je imala za cilj da okupi izbeglice i tražioce azila koji žele da […]


Održan okrugli sto na temu: Značaj veštačenja i mišljenja eksperata kao dokaza u postupku azila

18..10.2023. U petak 13. oktobra Beogradski centar za ljudska prava je u saradnji sa Kancelarijom Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) u Srbiji organizovao okrugli sto na temu: Značaj veštačenja i mišljenja eksperata kao dokaza u postupku azila. Okrugli sto ima za cilj da svim relevantnim akterima – predstavnicima državnih organa, pravosuđa, akademskoj zajednici [...]

Pravo na azil u Republici Srbiji Izveštaj za period januar–jun 2023

Tim Beogradskog centra za ljudska prava (BCLJP) je sastavio izveštaj o pravu na azil u Republici Srbiji koji se odnosi na period od januara do kraja juna 2023. godine, u kom je analiziran položaj tražilaca azila i izbeglica na osnovu saznanja koja je tim BCLJP-a prikupio tokom zastupanja u postupku azila, terenskog rada i pružanja […]


Evropski sud za ljudska prava utvrdio da je Srbija povredila pravo na slobodu kretanja izbeglici iz Sirije kome je odobrila azil

15.7.2023. Evropski suda za ljudska prava objavio je u utorak 11. jula 2023. godine presudu u predmetu S.E. protiv Srbije, u kojoj je utvrdio da je Republika Srbija povredila pravo na slobodu kretanja podnosiocu predstavke, izbeglici iz Sirije kome je u Srbiji odobren azil. Reč je o predmetu Beogradskog centra za ljudska prava koji je […]


Poverenik za zaštitu ravnopravnosti utvrdio je postojanje diskriminacije u slučaju odbijanja članstva u omladinskoj zadruzi

26.6.2023. Beogradski centar za ljudska prava i A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, koji su podnosioci pritužbe u slučaju diskriminacije osoba sa odobrenim utočištem i njihovom pristupu tržištu rada, obaveštavaju javnost da je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti doneo mišljenje sa preporukom kojim je utvrđeno postojanje diskriminacije. Utvrđeno je da povređene su odredbe […]Most Shared Posts