مرکز پشتیبانی پناهندگان

ارائه‌کننده خدمات: پارک اطلاعات


مرکز پشتیبانی پناهندگان ارائه می‌کند:

  • میز اطلاعات
  • ارجاعات برای خدمات تخصصی
  • کمک برای سفر به مراکز پناهجویی
  • کمک برای دسترسی به اقامتگاه برای موارد آسیب‌پذیر
  • محل مختص به خانواده
  • پشتیبانی روانی-اجتماعی
  • محل مخصوص امور فناوری اطلاعات همراه با کامپیوتر و اینترنت
  • فعالیت‌هایی برای پسرهایی که خودشان و بدون والدین‌شان سفر می‌کنند

زبان‌هایی که به آن‌ها صحبت می‌شود

عربی، فارسی، انگلیسی، پشتو، اردو

ساعات بازدید

یکشنبه ۰۹:۰۰ صبح ۰۶:۰۰ بعدازظهر
دوشنبه ۰۹:۰۰ صبح ۰۶:۰۰ بعدازظهر
سه‌شنبه ۰۹:۰۰ صبح ۰۶:۰۰ بعدازظهر
چهارشنبه ۰۹:۰۰ صبح ۰۶:۰۰ بعدازظهر
پنجشنبه ۰۹:۰۰ صبح ۰۶:۰۰ بعدازظهر
جمعه ۰۹:۰۰ صبح ۰۶:۰۰ بعدازظهر
شنبه ۰۹:۰۰ صبح ۰۶:۰۰ بعدازظهر

محل

بلگراد

آدرس

Gavrila Principa، شماره 55

آدرس به زبان محلی

Гаврила Принципа 55