Od 27. do 29. juna, bili smo u Portorožu, na regionalnoj konferenciji “Migracije – međunarodnopravna regulacija” u organizaciji Društva za međunarodno pravo Slovenije.

Opšta tema konferencije su bile migracije i izbegličko pravo, a konferencija je bila odlična prilika za diskusiju o izazovnim pitanjima kako međunarodnog javnog prava tako i međunarodnog privatnog prava. Konferencija je bila i mesto za razmenu iskustava preko 130 učesnika i izlagača o temama poput prava migranata, globalnog odgovora na migracije, naznakama razvijanja međunarodnog migrantskog prava, razmeni kultura i kulturnog nasleđa, kao i novih tema poput klimatskih migracija i ideje klimatskih izbeglica i pravnog režima koji se primenjuje na njih. Pored razgovora o opštim temama migracije i izbeglištva, konferencija je imala i specijalizovane panele za pravo Evropske unije, kao i odnos međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog izbegličkog prava.

Na konferenciji su, između ostalih, učestvovali i članovi Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno pravo, kao i članovi nacionalnih i regionalnih grana Udruženja za međunarodno pravo.