Beogradski centar za ljudska prava učestvovao je na konferenciji Saveta Evrope u Sarajevu, 14.11.2019. godine o regionalnoj saradnji u oblasti migracija i azila. Predstavnik Centra je učestvovao na panelu o ulozi međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva, te podelio iskustvo Centra, koji se kao partner UNHCR azilom bavi od 2012. godine, u vezi sa trenutnom situacijom u Srbiji i regionu, vezom između ljudskih prava i migracija, kao i o primeni međunarodnih standarda u polju azila.

Konferencija je bila mesto na kojem su okupljeni različiti akteri – predstavnici država regiona, eksperti Saveta Evrope, Evropske unije, kao i međunarodnih i nevladinih organizacija. Budući da se mnoge države i dalje suočavaju sa brojnim izazovima u oblasti migracija i azila, cilj konferencije je bio da se podele iskustva i primeri dobre prakse u regionu i prekograničnoj saradnji.

Nakon učešća praktičara i eksperata za standarde ljudskih prava, opšti zaključak konferencije se vidi u potrebi za većom i efektivnoj regionalnom i prekograničnom saradnjom u poljima azila i migracija, kao i usklađivanjem politika i zakonodavstava na regionalnom nivou i podizanje kapaciteta organa koji direktno rade sa migrantima i tražiocima azila.