Lideri Evropske unije usvojili su u septembru 2015. godine plan o hitnom raspoređivanju više od 160.000 izbeglica iz Grčke i Italije u druge države članice do septembra 2017. godine. Ovakva odluka donesena je kako bi se ublažio pritisak rastućeg broja izbeglica na krhke sisteme azila država koje se nalaze na obodima Evropske unije i da bi se efekti migrantske krize ravnomerno rasporedili po državama članicama. Planirano je da se relokacija odvija u etapama, po unapred utvrđenim kvotama u odnosu na broj stanovnika države članice. Međutim, nisu sve države članice rado prihvatile da prime izbeglice na svoje teritorije. Među njima su najglasnije su bile Mađarska, za koju je predviđeno da primi 1.294 izbeglicu, i Poljska, koja je trebalo da primi 6.182 izbeglice. Na samom početku procesa, Poljska se obavezala da primi samo sto izbeglica, dok je Mađarska odbila da primi i jednu. Do sada je preseljeno samo oko 18.000 izbeglica, a još 12.500 u Grčkoj i oko 4.000 u Italiji čeka na preseljenje.

Zbog otpora država članica, smatra se da bi do septembarskog roka, prema predviđenom planu, iz Grčke i Italije moglo biti raseljeno tek nešto manje od 40 hiljada izbeglica. Pokušavajući da natera Poljsku i Mađarsku da ispune svoje obaveze i doprinesu povećanju broja preseljenih izbeglica, Evropska unija im je postavila rok da do juna 2017. godine počnu sa prihvatanjem izbeglica od Italije i Grčke. Evropski komesar za migracije Dimitris Avramopulos izjavio je 16. maja 2017. godine da će, ukoliko ne budu poštovale odluku Brisela, Evropska komisija upotrebiti svoja ugovorna ovlašćenja da ih sankcioniše.

Mađarska od početka izbegličke krize na brojne načine sprečava ulazak izbeglica i migranata na svoju teritoriju. Podizanje žica duž granica sa Srbijom i Hrvatskom, donošenje spornih zakona u vezi sa pravima tražilaca azila i stranaca, kao i osporavanje kvota Evropske unije za prihvat tražilaca azila, samo su neki od njih. Sa druge strane, poznato je da Poljska već duži niz godina favorizuje izbeglice hrišćanske veroispovesti, dajući im prednost u odnosu na muslimane. Prema statistikama iz 2015. godine, samo 0,1% poljske populacije čine stranci, što je najmanji procenat u čitavoj Evropskoj uniji, a Poljska je država sa najvećim procentom katolika na svetu – 94%.

Izvor: http://rs.n1info.com/a249282/Svet/Svet/EU-Poljska-i-Madjarska-da-pocnu-da-prihvataju-izbeglice.html

Fotografija: Csaba Segesvari/AFP/Getty Images