U okviru projekta Umetnost integracije koji Beogradski centar za ljudski centar sprovodi u saradnji sa Holandskim savetom za izbeglice i Ambasadom Kraljevine Holandije u Beogradu organizovana je studijska poseta Kraljevini Holandiji u periodu od 27.11. do 1.12.2017. sa ciljem upoznavanja sa sistemom integracije izbeglica i tražioca azila u obrazovni sistem i tržište rada.
U studijskoj poseti su učestvovali predstavnici Beogradskog centra za ljudska prava kao i državnih institucija – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nacionalna služba za zapošljavanje i Komesarijat za izbeglice i migracije.
Tom prilikom posećeni su Holandski savet za izbeglice, Ministarstvo za socijalna pitanja, nevladine organizacije koje pomažu izbeglicama pri uključivanju u sistem visokog obrazovanja, nostrifikaciji diploma kao i pripremna školu Batavia za decu migrante i izbeglice.