Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) objavili su zajednički dokument kojim se razvijaju standardne operativne procedure u cilju otkrivanja i zaštite žrtava trgovine ljudima. Okvirni dokument predstavlja noveliranu i dopunjenu verziju dokumenta objavljenog decembra 2009. godine. Okvirni dokument je namenjen kao vodič za pojedince, domaće institucije i organizacije koje sarađuju sa IOM-om i UNHCR-om u kontekstu pružanja pomoći ranjivim osobama.

Opšti cilj Okvirnog dokumenta je osnaživanje saradnje između IOM-a i UNHCR-a u pogledu otkrivanja, upućivanja, zaštite i pomoći žrtvama trgovine ljudima. Posebni cilj ovog dokumenta je namera da se osnaži razvoj standarda operativnih procedura između IOM-a i UNHCR-a na terenu.

Okvirni dokument sadrži ciljeve, definicije, ulogu IOM-a i UNHCR-a, principe saradnje, principe zaštite i pomoći, kao i obavezu država da zaštite žrtve trgovine ljudima i osobe koje su u riziku da postanu žrtve trgovine ljudima. Dokument je usmeren na tri oblasti: otkrivanje žrtava trgovine ljudima, obezbeđivanje zaštite i uslužnih servisa i pronalaženja rešenja. Sadrži sedam principa saradnje i 12 principa zaštite i pomoći žrtvama trgovine ljudima. Rad po Okvirnom dokumentu predviđen je u dva koraka: inicijalni skrining i potvrđivanje detaljnim intervjuom.

Dokument prepoznaje da žrtvama trgovine ljudima može biti potrebna specijalizovana ili dodatna podrška u sledećim slučajevima: smeštaj; voda, sanitarije, higijena; hrana; lična bezbednost; zdravlje i blagostanje; obrazovanje i obuke; sredstva za život, zaposlenje i sticanje prihoda; potraga za članovima porodice i spajanje porodice; pristup pravdi, uključujući tu i adekvatna pravna sredstva.

U pogledu ponuđenih rešenja Okvirni dokument predviđa: dobrovoljnu repatrijaciju i reintegraciju žrtava trgovine ljudima koje su tražioci azila ili izbeglice; asistirani dobrovoljni povratak tih ljudi; lokalnu integraciju žrtava trgovine ljudima koje se nalaze pod mandatom UNHCR-a i onih koji nisu pod njegovim mandatom; preseljenje u treću zemlju. Okvirni dokument nudi i komplementarne vidove zaštite i rešenja, kao i rešenja za apatride.

Na kraju dokumenta nalazi se aneks koji sadrži listu odabranih referenci gde su pregledno navedeni međunarodni ugovori, regionalni instrumenti, odluke, preporuke, i drugi značajni izvori iz oblasti trgovine ljudima. Ove reference su od velikog praktičnog značaja jer olakšavaju primenu Okvirnog dokumenta i obezbeđuju da se prema žrtvama trgovine ljudima postupa bez propusta i sa što manje poteškoća.

Značaj Okvirnog dokumenta se ogleda u tome što služi ranom otkrivanju žrtava trgovine ljudima i njihovom adekvatnom zbrinjavanju. Zatim, pošto će se njime služiti državni službenici, službenici međunarodnih organizacija i njihovih izvršnih partnera na terenu, kao i ostali koji dolaze u dodir sa žrtvama trgovine ljudima, ova unapređena verzija dokumenta biće korisna altka u radu i slamka spasa za same žrtve trgovine ljudima. U situaciji kada su milioni ljudi u dodatnom riziku da postanu žrtve trgovine ljudima uslovljeno promenjenim okolnostima i novonastalom krizom usled pandemije virusa korona, Okvirni dokument može da posluže kao korisna alatka u rešavanju ovih problema.

Dokument možete preuzeti ovde.