Broj izbeglica i migranata u Srbiji nastavio je da opada tokom avgusta 2017. godine, a UNHCR procenjuje da je taj broj na kraju meseca iznosio oko 4.200. Od toga je 3.915, ili 93%, boravilo u pet centara za azil (Krnjača, Banja Koviljača, Bogovađa, Sjenica, Tutin) i trinaest prihvatnih centara (Subotica, Sombor, Kikinda, Adaševci, Principovac, Obrenovac, Pirot, Divljana, Dimitrovgrad, Bosilegrad, Bujanovac, Vranje, Preševo) u Srbiji. Najviše izbeglica i migranata bilo je smešteno u prihvatnim centrima u Obrenovcu, Preševu i Adaševcima i u centru za azil u Krnjači, dok je najmanje boravilo u centru za azil u Tutinu i prihvatnim centrima u Bosilegradu, Dimitrovgradu i Bujanovcu.

Prema informacijama kojima raspolaže kancelarija UNHCR u Beogradu, 82% svih izbeglica i migranata koji su na kraju avgusta boravili u Srbiji poreklom je iz zemalja koje „generišu“ izbeglice, najviše iz Avganistana 66%, zatim iz Iraka 11% i Sirije 5%. Broj dece među izbeglicama i migrantima i dalje je visok (43%) kao i prethodnih meseci. U toku avgusta njima je posvećena dodatna pažnja u cilju uključivanja u formalni obrazovni sistem. Radna grupa koju čine Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja, školske uprave i Komesarijat za izbeglice i migracije, uz podršku UNICEF i UNHCR, sprovodila je ubrzane pripreme dece koja borave u centrima za azil i prihvatnim centrima za upis u osnovne i srednje škole. Istovremeno, nevladine organizacije su organizovale obrazovne aktivnosti s ciljem da pripreme decu za formalno obrazovanje.

U toku avgusta, 282 osoba je izrazilo nameru da traži azil u Srbiji, a među njima je najviše bilo osoba iz Pakistana (85), Avganistana (84), Iraka (40) i Sirije (18). Nameru da traže azil izrazile su i osobe poreklom iz Irana, Bangladeša, Indije, Alžira, Palestine, Maroka, Libije, Somacile, Bugarske, Grčke, Jordana, Turske i Ukrajine. U skladu sa članom 24 Zakona o azilu, u avgustu je registrovano šest tražilaca azila, a tom prilikom im je utvrđen identitet, obavljeno je fotografisanje i uzimanje otisaka prstiju. Podneto je šest zahteva za azil, a Kancelarija za azil obavila je četrnaest saslušanjau postupku azila.

Kada su u pitanju prvostepene odluke u postupku azila, Kancelarija za azil je u avgustu 2017. godine donela jednu pozitivnu odluku i dodelila utočište tražiocu azila iz Sirije. S druge strane, doneto je devet negativnih odluka, pri čemu su dva zahteva za azil odbačena, a sedam je odbijeno. Obustavljeno je osam postupaka po zahtevima za azil 18 tražilaca azila.

Fotografija: Eric Lafforgue