Prema UNHCR procenama broj izbeglica i migranata u Srbiji ostao je gotovo nepromenjen u odnosu na prethodni mesec i iznosio je oko 4.300 lica, od čega je oko  4.000 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Najviše izbeglica i migranata bilo je smešteno u centru za azil u Krnjači (772), prihvatnim centrima u Obrenovcu (690), Adaševcima (346) i Preševu (290), dok je najmanje boravilo u centru za azil u Tutinu i Banji Koviljači i prihvatnim centrima u Bosilegradu, Dimitrovgradu i Subotici. Do određenih pomeranja došlo je usled selidbe većine dece bez pratnje u Krnjaču i Obrenovac iz ostalih centara.

Tokom decembra 497 stranaca izrazilo je nameru da traži azil u Srbiji, najviše namera za traženje azila izraženo je u policijskim stanicama (466). Takođe je zabeleženo 23 izražene namere na aerodromu Beograd, 3 na graničnim prelazima i 2 u Prihvatilištu za strance.

Među strancima je najviše bilo bilo državljana Pakistana (148), Irana (147), Avganistana (90) i Iraka (58). Nameru da traže azil izrazile su i osobe iz Alžira, Albanije, Bangladeša, Egipta, Gane, Indije, Kube, Libije, Malija, Maroka, Moldavije, Nepala, Palestine, Sirije i Šri Lanke. Od ukupnog broja tražilaca azila 407 je bilo muškaraca a 90 žena. Od tog broja 165 je bilo maloletno, od kojih je 10 bilo bez pratnje roditelja ili staratelja.

U skladu sa Zakonom o azilu tokom decembra registrovano je 29 tražilaca azila, i tom prilikom im je utvrđen identitet, obavljeno je fotografisanje i uzimanje otisaka prstiju. Podneto je 28 zahteva za azil, a Kancelarija za azil obavila je 10 saslušanja.

U decembru Kancelarija za azil je donela jedno rešenje o dodeli supsidijarne zaštite za lice poreklom iz Nigerije. Kancelarija za azil donela je osam rešenja o odbacivanju zahteva za azil za devet državljana Avganistana, Iraka, Kameruna, Kine i Pakistana i tri rešenja o odbijanju zahteva za državljane Bosne i Hercegovine, Bugarske i Somalije.

Fotografija: Lali Masriera (CC BY 2.0)