Jedanaestogodišnji Abuzar iz Baglana u Avganistanu stigao je do Srbije sam. Ovo je njegova priča.

 

„Ovde čekam kako bih igrao ’igru’, da pređem poslednju granicu do Evrope“, kaže jedanaestogodišnji Abuzar, odlučno smiren, iako je na ovom putu potpuno sam.

Među većim brojem muškaraca okupljenih oko vatre u pokušaju da prežive neprolaznu srpsku zimu, izdvaja se jedan dečak iz Avganistana koji deluje sasvim mlado. Kada ga je Al Jazeera upoznala u februaru 2017. u Beogradu, temperature su pale ispod četrnaestog podeoka tokom noći.

’Igra’ je šifra koju krijumčari i izbeglice koriste kada govore o pokušajima neregularnih prelazaka granica na Balkanu.

Prema podacima Unicefa, više od 300.000 dece širom sveta putovalo je samo tokom prethodne dve godine u nadi da će doći do utočišta.

Abuzar je jedno od više od 100.000 nepraćene i razdvojene dece koja su prošla tzv. Balkanskom izbegličkom rutom od početka izbegličke krize.

Oko 1.500 muškaraca i dečaka delilo je napušteni prostor iza glavne železničke stanice u Beogradu, mnogi od njih su tu boravili još od jeseni 2016 pokušavajući da se domognu zapadne Evrope uz pomoć krijumčara. Istorijska železnička stanica je spomenik arhitekture i pravi je kontrast u odnosu na trošne barake iza stanice, koje su pružile gotovo nikakvu zaštitu izbeglicama.

I taj krov nad glavom su izgubili kada su vlasti rešile da rasele barake. Iako se tvrdi da su svi koji su živeli u barakama smešteni u prihvatne centre veliki broj izbeglica a među njima i dece je nestao.

Abuzar je izrazio bojazan od odlaska u neki od centara plašeći se da će centri biti pretvoreni u pritvor i da će naposletku biti vraćen u Bugarsku, gde ga je, kako kaže, granična policija, pretukla i ukrala sve što je imao, uključujući i jedini par toplih pantalona.

Abuzar je ponovo igrao ’igru’ u martu 2017. i od tada nije ponovo viđen. Beogradski centar za ljudska prava pokušao je da ga locira ali bez uspeha.

Između zatvaranja granica i vraćanja sa jedne teritorije na drugu, izbeglice koje su protivno svojoj želji završile u Srbiji, prinuđene su da preuzimaju sve veće rizike kako bi stigle u neku od sigurnih zemalja Evrope.

Nakon što je prešao put od svog doma u Baglanu u Avganistanu preko Beludžistana u Pakistanu, a zatim dalje kroz Iran, Tursku, Bugarsku i Srbiju, Abuzar je ostao odlučan u nameri da istraje i dođe do Švedske.

„Kada budem prešao ovu poslednju granicu, stići ću u Evropu i dovesti svoju porodicu u Švedsku“, rekao je Abuzar.

 

Tekst izvorno objavljen na portalu Al Jazeera. Autorka teksta je novinarka Preethi Nallu.