Komitet Ujedinjenih nacija za ljudska prava doneo je u novembru 2017. godine bitnu odluku sa stanovišta prava deteta u slučaju deportacije. Naime, Komitet je zaključio da odluka danskih organa o deportaciji deteta u Grčku bez preduzimanja posebnih mera i razmatranja zahteva za azil može da dovede do povrede prava podnosioca pritužbe da ne bude podvrgnut postupanju protivnog članovima 7 i 24 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.

Individualnu predstavku Komitetu za ljudska prava podneo je sirijski državljanin pod inicijalima OYKA, koji je zatražio azil na grčkom ostrvu Kos 2015. godine. Bezuspešno pokušavajući da dobije pomoć od nadležnih službi, postao je beskućnik, zbog čega je doneo odluku da napusti Grčku i ode u Dansku, gde je takođe podneo zahtev za azil. Zahtev mu je odbijen na osnovu činjenice da je već tražio azil u Grčkoj, pri čemu danski organi nisu razmatrali pojedinačne okolnosti njegovog slučaja. Podnosilac pritužbe je obavešten da je već dobio azil u Grčkoj, što mu je do tog trenutka bilo nepoznato jer mu odluka o azilu nikada nije uručena.

Žaleći se na odluku danskih organa, podnosilac pritužbe je, između ostalog, naveo da je tokom postupka u Grčkoj dao pogrešan datum rođenja, te da je on u stvari dete bez pratnje roditelja. Takođe, u postupku pred Komitetom za ljudska prava istakao je da bi deportacija u Grčku dovela do povrede njegovih prava garantovanih članovima 7 i 24 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima koji zabranjuju mučenje, nečovečno i ponižavajuće postupanje i garantuju deci posebnu zaštitu.

Prilikom razmatranja slučaja, Komitet za ljudska prava uzeo je u obzir različite izveštaje koji ukazuju na to da osobe koje uživaju izbeglički status u Grčkoj nemaju obezbeđen smeštaj. U tom smislu Komitet je istakao dokument UNHCR iz 2017. godine koji sadrži ocenu da je tretman ranjivih grupa u Grčkoj neadekvatan. Komitet se osvrnuo i na činjenicu da je podnosilac pritužbe dao protivurečne podatke o svojoj starosti. Danski organi su imali obavezu da preduzmu potrebne mere u cilju otklanjanja sumnji u pogledu starosti tražioca azila i njegovog prava na posebne mere zaštite koje su predviđene za decu. Takve posebne mere moraju da prethode odluci o deportaciji, a moraju da uzmu u obzir, između ostalog, uslove smeštaja dece tražilaca azila u Grčkoj. Komitet je, u skladu s tim, zaključio da odluka danskih organa o deportaciji u Grčku bez preduzimanja posebnih mera i razmatranja zahteva za azil može da dovede do povrede prava podnosioca pritužbe da ne bude podvrgnut postupanju protivnog članovima 7 i 24 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.