Beogradski centar za ljudska prava objavio je godišnji izveštaj o stanju ljudskih prava u Srbiji za 2017. godinu. U izveštaju je, između ostalog, dat osvrt i na migrantsku krizu i prava izbeglica, tražilaca azila i migranata u Srbiji u protekloj godini.

 Izveštaj možete da preuzmete ovde.