Beogradski centar za ljudska prava predstavlja kratku ispovest mlade žene iz Konga koju su mađarske vlasti krajem septembra 2021. godine nezakonito proterale u Srbiju u kojoj nikada nije bila.

U pitanju je višegodišnja opasna praksa koja dodatno remeti, već vrlo složene, migracione tokove na Balkanu. Već godinama nailazimo na brojne primere ovakve prakse koja pored toga što je nezakonita i predstavlja kršenje ljudskih prava osoba koje se proteruju, ugrožava i upravljanje granicama Republike Srbije i dobrosusedske odnose.

Iz središta takvih dešavanja, proističu teške ljudske sudbine…Ovo je jedna od njih.