Danas u Ženevi, u Švajcarskoj počinje trodnevni globalni skup čiji je cilj promena načina na koji svet reaguje na izbegličke krize.

Prvi Globalni forum za izbeglice okupio je, između ostalog, izbeglice, šefove država i vlada, lidere UN-a, međunarodnih institucija, razvojnih organizacija, lidere iz sveta biznisa i predstavnike organizacija civilnog društva u Palati nacija, sedištu Ujedinjenih nacija u Ženevi.

UNHCR i Švajcarska su domaćini Foruma, a suorganizatori su Kostarika, Etiopija, Nemačka, Pakistan i Turska. Cilj Foruma je da osmisli nove pristupe i obezbedi dugoročno angažovanje široke lepeze aktera u pružanju pomoći izbeglicama i zajednicama u kojima žive. 70 miliona ljudi u svetu raseljeno je usled ratova, sukoba i progona. Više od 25 miliona su izbeglice, koje su prešle međunarodne granice i nisu u mogućnosti da se vrate svojim kućama.

„Iza nas je decenija raseljavanja tokom koje je broj ljudi u izbeglištvu naglo porastao,” rekao je Filipo Grandi, Visoki komesar UN za izbeglice.

„Ove nedelje, na prvom ikada sazvanom Globalnom forumu za izbeglice, moramo da se usredsredimo na deceniju pred nama, iskoristimo stečene pouke i obavezemo se da ćemo pomoći izbeglicama, zemljama i zajednicama prijema. Ovaj Forum predstavlja šansu da potvrdimo kolektivnu privrženost Globalnom kompaktu za izbeglice i da zajednički ostvarimo težnju Održivih ciljeva razvoja da niko ne bude izostavljen.”

Globalni kompakt za izbeglice utire put svima: državnim institucijama na svim nivoima, privatnom sektoru, razvojnim agencijama i finansijskim institucijama, civilnom društvu, verskim grupama i samim izbeglicama da preuzmu odgovornost i odigraju svoju ulogu.

Očekuje se da će doprinosi tokom Foruma biti usmereni na rešenja u vidu finansijskih sredstava, tehničke i materijalne pomoći; zakonodavnih i strateških promena u cilju većeg uključivanja izbeglica u društvo; mesta za preseljenje i bezbednog povratka izbeglica.

„Potrebno nam je više ove vrste pomoći” izjavio je Žoel Hangi iz Demokratske Republike Kongo, koji je jedan od izbeglica – kosponzora Foruma. „Već postoji puno primera saradnje, ali s porastom broja izbeglica potrebno je da nam više ljudi pruži podršku, više vlada, kompanija i zajednica koje će podeliti odgovornost za pružanje pomoći izbeglicama. Na taj način ćemo povratiti svoju slobodu i nezavisnosti i odužiti se onima koji su nam pritekli u pomoć.”

Tri dana razmene mišljenja, posebnih manifestacija i dijaloga na visokom nivou u Ženevi biće usmerena na šest oblasti: dogovore za raspodelu tereta i odgovornosti; obrazovanje, zapošljavanje i obezbeđenje egzistencije; energiju i infrastrukturu; rešenja i kapacitete obezbeđenja zaštite. Biće puno prilika za razmenu inicijativa i primera dobre prakse koje će prikazati na koji način Globalni kompakt za izbeglice može da dovede do promena na bolje.

Forum će takođe razmotriti komplementarnosti humanitarnih i razvojnih reakcija na krize. Uz to, najavljujući sve važniju ulogu privatnog sektora, na Forumu učestvuje više od 100 kompanija i fondacija koje su rešene da preuzmu odgovornost za obezbeđenje većeg broja radnih mesta, novčanih sredstava i drugih vidova pomoći.