1.11.2023. U okviru projektne aktivnosti Beogradskog centra za ljudska prava Izbeglice za izbeglice,
integracioni tim održao je u ponedeljak 30. oktobra, drugu po redu radionicu koja je za temu
imala radna prava u Srbiji, ali i važnost poslovne etike i komunikacije. Sesija je imala za cilj da
okupi izbeglice i tražioce azila koji žele da se uključe na tržište rada u Srbiji kako bi se bliže upoznali
sa svojim pravima i poslovnoj etici.
Sesiju su vodile savetnice za pružanje usluga Beogradskog centra za ljudska prava Milena Ančić i
Andrijana Miljković. Standardi u komunikaciji, odevanju i pristupu samom procesu rada, kao i
zakonski okvir u Srbiji bitno se razlikuju u odnosu na zemlje porekla iz kojih najviše dolaze klijenti
Beogradskog centra za ljudska prava. Želeli smo da ovu temu izuzetno važnu u procesu integracije
dodatno približimo našim klijentima.


U prvom delu govorilo se o pojmovima koji određuju poslovnu komunikaciju i kulturu, koja su
pravila i podrazumevani standardi koji određuju ovu oblast, kao i ključni delovi zakonskog okvira
koji uređuju prava i obaveze sa jedne strane, i obaveze poslodavca sa druge strane. Ukazali smo
na važnost legalnog rada i prednosti koje takav rad ima za pojedinca, a pogotovo za nekoga
ranjivog kao što su lica koja u većini slučajeva slabije govore naš jezik i ne poznaju dovoljno dobro
propise naše zemlje.


U drugom delu sesije, klijent Beogradskog centra za ljudska prava iz Iraka, Ahmed Al-Rijebat,
angažovan i kao asistent izbeglica na istoj projektnoj aktivnosti, podelio je svoje iskustvo
uključivanja u proces rada u Srbiji. Govorio je o razlikama u kulturi poslovanja i komunikacije u
odnosu na njegovu zemlju porekla. Pokušao je da nekome ko tek planira da počne da radi u Srbiji
ukaže na moguće poteškoće u komunikaciji sa kolegama kao i na očekivanja poslodavaca, ali i
kako da ih lakše prevaziđu.