Beogradski centar za ljudska prava predstavio je izveštaj o pravu na azil u Republici Srbiji za period od početka jula do kraja septembra 2016. godine. U izveštaju je dat opšti osvrt na migracione tokove i položaj tražilaca azila, izbeglica i migranata u Srbiji,
Predstavljene su najnovije statistike o broju i zemljama porekla tražilaca azila u ovom periodu, analizirana je i primena koncepta sigurne treće zemlje u praksi Kancelarije za azil i Komisije za azil, kao i položaj tražilaca azila u centrima za azil i prihvatnim centrima u Srbiji.

Izveštaj možete preuzet na sledećem linku.