Kuća ljudskih prava i demokratije obeležila je međunarodni Dan ljudskih prava 8. decembra 2017.godine, otvaranjem izložbe „Ljudska prava i tolerancija u umetničkom tumačenju plakata “autora i autorki iz preko 15 zemalja sveta.

Takođe, istom prilikom, Kuća ljudskih prava dodelila je nagradu Nikoli Radišiću i Gordani Bjeletić, priznanjem za doprinos promociji ljudskih prava u medijima u 2017. godini. Smatramo da je stanje ljudskih prava u Srbiji u 2017. godini najviše obeleženo ograničavanjem medijskih sloboda, da je novinarska profesija ugrožena, i da nisu uloženi dovoljni napori da se trend gušenja slobode izražavanja zaustavi na bilo kom nivou.

Takođe, kada je reč o stanju ljudskih prava u Srbiji, naš utisak je da nema dovoljnog napretka na polju vladavine prava, unapređenja nezavisnih institucija, transparentnog dijaloga između vlasti I civilnog društva, kao ni dovoljnog razumevanja potreba svih građana u Srbiji, i samim tim nedovoljne zaštite ljudskih prava svih građana i građanki naše zemlje.

Povodom obeležavanja Dana ljudskih prava, Beogradski centar za ljudska prava dodelio je diplome učesnicima Škole ljudskih prava “Vojin Dimitrijević” 2017, koja je tradicionalno okupila studente završnih godina, poslediplomskih studija prava i drugih društvenih nauka, ali i svima onima koji su želeli da saznaju više, da se angažuju i doprinesu poštovanju ljudskih prava u našoj zemlji.

Beogradski centra za ljudska prava učestvuje danas na Sajmu organizacija civilnog društva pod nazivom „Složeni mozaik Srbije“ koji organizuje Kancelarija za ljudska i manjinska prava, na kome učestvuju predstavnici državnih institucija, nacionalnih saveta, organizacija civilnog društva, turističkih organizacija i drugih.

Na današnji dan počinje i obeležavanje 70. godišnjice Univerzalne deklaracije o ljudskih pravima. Univerzalna deklaracija o ljudskih pravima postala je ius cogens međunarodnog prava, većina zemalja u svetu poštuje standarde propisane deklaracijom, stoga se i mi nadamo da će sledeća godina u Srbiji, kada budemo obeležili 70 godina od usvajanja deklaracije, biti daleko bolja od 2017.