Ugledna međunarodna nevladina organizacija Amnesty International objavila je novi izveštaj „Amnesty International Report 2020/21: the State of the World’s Human Rights“. U izveštaju je dat pregled stanja u svetu u čak 149 država. Poseban akcenat je stavljen na situaciju izazvanu pandemijom virusa korona i njen uticaj na stanje ljudskih prava u svim delovima sveta.

U pogledu stanja ljudskih prava u Srbiji, Amnesty International se osvrnuo na slabljenje vladavine prava, kontrolu vlasti nad policijom i sudstvom, stanje u pogledu tranzicione pravde, prekomerne upotrebe sile, slobodu izražavanja, diskriminaciju, kao i na mere uvedene usled izbijanja pandemije.

U pogledu prava tražilaca azila, izbeglica i migranata, Amnesty International, se posebno osvrnuo na slučajeve potiskivanja (pushback) izbeglica i migranata, kako na teritoriju Srbije od strane vlasti susednih država članica Evropske unije, tako i od strane vlasti Srbije u druge države, navodeći slučaj proterivanja 16 stranaca na teritoriju Severne Makedonije, aprila 2020. godine. Takođe, konstatovana je prenaseljenost kampova za smeštaj tražilaca azila i migranata za vreme trajanja mera u suzbijanju pandemije, te uskraćivanje slobode kretanja ovoj populaciji u nekoliko navrata u toku godine.