14.4.2022. 

U okviru Izbeglice za izbeglice projektne aktivnosti, integracioni tim Beogradskog centra za ljudska prava je u četvrtak 07.04.2022. organizovao je sesiju posvećenu preduzetničkom iskustvu izbeglica u Srbiji.

Sesiju je otovorila i vodila naša Nina Miholjčić, Savetnica za integraciju. Sesija je organizovana sa ciljem da okupi izbeglice sa značajnim preduzetničkim iskustvom, kao i zainteresovane izbeglice koje su pokazale interesovanje za pokretanje sopstvenog biznisa u Srbiji. Tokom sesije preduzetnici sa izbegličkim statusom podelili su svoje iskustvo u pogledu otvaranja i vođenja svog biznisa, ali i osvrnuli se na probleme i prepreke sa kojima su se susretali kao preduzetnici.

U okviru prvog dela događaja, izbeglice iz Iraka i Irana koje su imale iskustva sa otvaranjem i vođenjem biznisa govorili su o problemima i izazovima s kojima su se  susretale.  Učesnici sesije su imali priliku da postave pitanja u okviru panel diskusije. Kroz razgovor učesnici su se upoznali sa direktnim primerima iz prakse sa kojima su se naši sagovornici susretali od samog početka – od izbora knjigovođe i otvaranja računa u banci, do procesa osnivanja pravnog subjekta u Agencije za privredne registre.

Nakon refleksije sagovornika na svoja dosadašnja iskustva, ali i planove za dalji rast i razvoj, obratila se i naša koleginica Jelena Ilić, Viša savetnica za integraciju Beogradskog centra za ljudska prava, kako bi učesnicima bliže objasnila i uvela u osnovne pojmove  pravnih i poreskih aspekata pokretanja sopstvenog biznisa.

Među prisutnima na događaju su bile kako izbeglice i tražioci azila koje planiraju da otvore svoje biznise u Srbiji, predstavnici UNHCR kancelarije u Beogradu, tako i kolege koje pravno zastupaju. Kao samu završnicu događaja imali smo razmenu iskustava, ali i direktna pitanja oko problema s kojima se suočavaju i konkretne načine na koje mogu da ih reše. Događaj je bio uvod u buduće saradnje i stvorio priliku da se o temi preduzetništva nastavi sa zagovaranjem.