U četvrtak, 7. septembra 2017. godine u Kući ljudskih prava i demokratije u Beogradu, Beogradski centar za ljudska prava je, u saradnji sa Mađarskim helsinškim odborom i uz podršku Međunarodnog komiteta spasa, organizovao predavanje „Procena kredibiliteta zahteva za azil – Unapređivanje objektivnosti procene kroz multidisciplinarni pristup“. Predavanju je prisustvovalo 33 predstavnika institucija Republike Srbije, međunarodnih i nevladinih organizacija, koji su angažovane u oblasti pružanja podrške i zaštite osobama u potrebi za međunarodnom zaštitom.

Predavanje je održao Gábor Gyulai, programski direktor Mađarskog helsinškog odbora za izbeglička pitanja, koji je kao međunarodno priznati trener u proteklih deset godina obučio je preko 3.500 advokata, državnih službenika u organima nadležnim za odlučivanje po zahtevima za azil, sudija i socijalnih radnika iz preko 80 zemalja sveta, uključujući Srbiju, o pitanjima vezanim za azil, migracije, državljanstvo i apatridiju.

Predavanje je organizovano povodom predstojećeg usvajanja novog Zakona o azilu i privremenoj zaštiti, a učesnici su bili upoznati sa pojmom procene kredibiliteta zahteva za azil po metodološkom pristupu CREDO koji je uz finansijsku podršku Evropske unije razvio Mađarski helsinški odbor, u saradnji sa UNHCR i međunarodnim stručnjacima. CREDO pristup je zasnovan na nauci i dokazima i kao takav doprinosi donošenju dobro utemeljenih odluka po zahtevima za međunarodnom zaštitom i pomaže u efikasnom radu organa koji odlučuje u postupku azila. Principi CREDO pristupa opisani su u publikaciji Mađarskog helsinškog odbora Credibility Assessment in Asylum Procedures – A Multidisciplinary Training Manual iz 2013. godine, čiji je prevod na srpski jezik priredio Beogradski centar za ljudska prava i koji će uskoro biti objavljen.