Odlukom Vlade Republike Srbije o privremenom ograničavanju kretanja tražilaca azila i iregularnih migranata smeštenih u centrima za azil i prihvatnim centrima u Republici Srbiji (Sl. glasnik 32/2020) regulisano je pitanje rada centara za azil i prihvatnih centara tokom trajanja pandemije korona virusa (SARS-CoV-2) usled koje je proglašeno i vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije.
Ovom odlukom privremeno je ograničeno kretanje tražilaca azila i drugih lica smeštenih u centrima za azil i prihvatnim centrima uz pojačan nadzor i obezbeđenje ovih objekata. Poput drugih smeštaja za veći broj lica (poput domova za stare, studentskih domova i sl.) ovi centri su izuzetno osetljivi na eventualno širenje zaraze.
Treba napomenuti da su lica koja su trenutno smeštena u centrima u Srbiju došla pre izbijanja pandemije te da je zatvaranje centara učinjeno u svrhu izbegavanja širenja virusa unutar centara spolja.
Takođe, Evropski komitet za prevenciju mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja Saveta Evrope (CPT) je 20. marta 2020. godine izdao saopštenje o principima koji se odnose na tretman lica lišenih slobode za vreme pandemije korona virusa. Prepoznajući jasnu potrebu da se preduzmu čvrste mere u borbi protiv širenja, kao i da se pred zaposlenima u svim ustanovama u kojima se nalaze lica lišena slobode nalaze specifični i teški izazovi, CPT je podsetio da je zabrana mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja apsolutna i da zaštitne mere koje države preduzimaju u suzbijanju COVID-19 nikada ne smeju rezultirati nijednim oblikom zlostavljanja lica lišenih slobode.
Stoga je CPT preporučio da za vreme pandemije COVID-19 nadležne državne vlasti i sve ustanove u kojima se nalaze lica lišena slobode na teritoriji Saveta Evrope treba da preduzmu sve moguće mere radi zaštite zdravlja i bezbednosti svih lica lišenih slobode, koje će doprineti i očuvanju zdravlja i bezbednosti osoblja (osnovni princip) ali i da omoguće nezavisnim telima, kao što su Nacionalni mehanizam za prevenciju torture i CPT, nadzor nad radom svih ustanova u kojima se nalaze lica lišena slobode, uključujući i karantine.
U svrhu boljeg informisanja lica koja su smeštena u centrima za azil i prihvatnim centrima Beogradski centar za ljudska prava pripremio je info liflete na jezicima koje tražioci azila najčešće govore.
Kliknite za liflete na sledećim jezicima