U saradnji sa Pravosudnom akademijom, Ministarstvom pravde i Timom Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Srbiji, organizovali smo okrugli sto na temu primene odluka Komiteta Ujedinjenih nacija protiv torture. Poseban fokus stavljen je na slučaj turskog državljanina, kurdskog porekla Dževdeta Ajaza, kojeg je Republika Srbija izručila Republici Turskoj, nasuprot postojanju privremene mere Komiteta protiv torture. Cilj skupa bio je iznalaženje zajedničkog odgovora države i civilnog društva na pitanje kako da se sprovođenje postupka ekstradicije u Republici Srbiji dovede u sklad sa pravnoobavezujućim međunarodnim standardima koji se odnose na apsolutnu zabranu mučenja i drugog surovog, nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, a pre svega u sklad sa principom zabrane proterivanja (non-refoulement) koji predstavlja centralnu vrednost svakog postupka prinudnog udaljenja.