07.12.2023. Povodom obeležavanja 16 dana aktivizma, Beogradski centar za ljudska prava je u ponedeljak 4. decembra održao okrugli sto na temu: Unapređenje položaja izbeglica i tražilaca azila koji su žrtve seksualnog i rodno zasnovanog nasilja (SGBV) i koji su deo lezbejske, gej, biseksualne, trans i interseks (LGBTI) zajednice.

Tokom 2022. godine, Beogradski centar za ljudska prava je započeo seriju fokus grupa s predstavnicima državnih institucija i organizacija civilnog društva sa kojima je, kroz multisektorski pristup i iskustva iz različitih perspektiva, bliže analizirao položaj navedenih ranjivih kategorija izbeglica i tražilaca azila u Srbiji i identifikovao specifične poteškoće s kojima se oni suočavaju. Pored toga, učesnici fokus grupa su razgovarali o izazovima pred kojim se nalaze pružaoci usluga kroz svoj svakodnevni rad s ovim ranjivim grupama.

Na osnovu informacija dobijenih na održanim fokus grupama, Beogradski centar za ljudska prava je sačinio smernice za unapređenje položaja LGBTI i SGBV izbeglica i tražilaca azila u Srbiji, koje bi mogle da doprinesu njihovoj efikasnijoj i sveobuhvatnijoj zaštiti. Okrugli sto bio je prilika da se svim učesnicima predstave izrađene smernice i da se razmotri na koji način možemo zajedno da doprinesemo unapređenju zaštite posebno ranjivih grupa iz izbegličke populacije u praksi.

Na okruglom stolu su bila održana dva panela. Prvi panel je bio posvećen praksi relevantnih državnih institucija u oblasti azila i migracija. U drugom delu okruglog stola, učesnicima su iskustva i izazove u radu sa SGBV i LGBTI tražiocima azila i izbeglicama preneli predstavnici relevantnih nevladinih organizacija, koji su i sami bili deo održanih fokus grupa i koji su podržali izrađene smernice.

Događaj je bio i prilika za jačanje postojeće i razvijanje buduće saradnje s relevantnim državnim institucijama i organizacijama civilnog društva. Agendu događaja možete pogledati OVDE.

Okrugli sto je održan u Aero klubu u Beogradu u ponedeljak 4. decembra od 10 do 14 časova, i bio je organizovan u saradnji sa Kancelarijom Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) u Srbiji.