U periodu od aprila do kraja juna 2018. godine, Republika Srbija je nastavila da humanitarno zbrinjava veliki broj migranata, ne procenjujući u svakom slučaju da li su u pitanju osobe koje imaju potrebu za međunarodnom zaštitom i ne utvrđujući status tih stranaca pojedinačnom odlukom. Nakon usvajanja novog Zakona o azilu i privremenoj zaštiti u prethodnom tromesečju tokom izveštajnog perioda počela je i njegova primena. Beogradski centar za ljudska prava sastavio je periodični izveštaj koji prikazuje sažetu analizu prakse nadležnih organa i dešavanja u oblasti izbegličkog prava u Srbiji u drugom kvartalu 2018. godine, a na osnovu informacija koje je tim Beogradskog centra za ljudska prava sakupio u radu na terenu i zastupajući tražioce azila, kao i na osnovu podataka dobijenih od UNHCR.

Izveštaj možete pogledati ovde.