U periodu od januara do kraja marta 2019. godine, Republika Srbija je nastavila da humanitarno zbrinjava veliki broj migranata, ne procenjujući u svakom slučaju da li su u pitanju osobe koje imaju potrebu za međunarodnom zaštitom i ne utvrđujući status tih stranaca pojedinačnom odlukom. Beogradski centar za ljudska prava sastavio je periodični izveštaj koji se odnosi na prvi kvartal 2019. godine, kroz detaljnu analizu prava na pristup postupku azila sa posebnim osvrtom na pristup postupku na beogradskom aerodromu kao i praksu organa nadležnih za odlučivanje u postupku azila kroz analizu pojedinih odluka kao i zaštite nepraćene i razdvojene dece u postupku azila. Takođe, projektni tim Beogradskog centra za ljudska prava u ovom izveštaju predstavio je praksu u ostvarivanju prava koja se odnose na integraciju osoba kojima je odobren azil u društvo Republike Srbije.

Izveštaj možete preuzeti ovde.