U periodu od jula do kraja septembra 2018. godine, Republika Srbija je nastavila da humanitarno zbrinjava veliki broj migranata, ne procenjujući u svakom slučaju da li su u pitanju osobe koje imaju potrebu za međunarodnom zaštitom i ne utvrđujući status tih stranaca pojedinačnom odlukom. Beogradski centar za ljudska prava sastavio je periodični izveštaj koji se odnosi na treći kvartal 2018. godine, kroz detaljnu analizu prava na pristup postupku azila sa posebnim osvrtom na pristup postupku na beogradskom aerodromu i u prihvatilištu za strance kao i praksu organa nadležnih za odlučivanje u postupku azila kroz analizu pojedinih odluka.

Izveštaj možete pogledati ovde.