Polugodišnji izveštaj su pripremili članovi pravnog i integracionog tima programa Azil i migracije Beogradskog centra za ljudska prava. Izveštaj analizira položaj tražilaca azila i izbeglica u RS u prvih šest meseci 2021. godine na osnovu saznanja koje je naš tim prikupio tokom terenskog rada, zastupanja u postupku azila, pružanja besplatne pravne pomoći i podrške tražiocima azila i izbeglicama u integraciji. Pored ilustracije relevantnih odluka nadležnih organa donetih u izveštajnom periodu, autori su dali osvrt i na inicijative i aktivnosti koje je Beogradski centar za ljudska prava pokrenuo tokom 2021. godine u oblasti integracije tražilaca azila i izbeglica. Takođe, izveštaj sadrži podatke koje je tim prikupio kroz redovnu saradnju i komunikaciju s državnim organima i UNHCR-om. Statistički podaci obuhvataju period od 1. januara do 30. juna 2021. godine.

Izveštaj možete pogledati ovde.