Beogradski centar za ljudska prava sastavio je periodični izveštaj koji se odnosi na prva tri meseca 2021. godine,a koji je posvećen temama koje su autori smatrali posebno važnim tokom izveštajnog perioda. Među njima su i odluke Ustavnog suda koje se tiču navoda o kršenju nekih od osnovnih ljudskih prava tražilaca azila i migranata, na šta je BCLJP ukazivao u svojim prethodnim izveštajima, kao i analizu rada i nekih od značajnih odluka nadležnih organa u postupku azila, donetih u periodu od januara do kraja marta 2021. godine. Poteškoće i izazovi u pogledu integracije izbeglica još uvek postoje, međutim, zabeleženi su pozitivni pomaci u praksi kada je reč o uživanju pojedinih prava, kao što je pravo na obrazovanje. Izbeglice, tražioci azila i migranti su bili u mogućnosti da se prijave za vakcinaciju i da se vakcinišu u prvom kvartalu 2021. godine, shodno procesu imunizacije započetom u Republici Srbiji krajem 2020. godine.
Autori su nastojali da, kroz perspektivu standarda zaštite ljudskih prava i kroz lične priče tražilaca azila, ukažu na primere dobre prakse ali i na određene nedostatke u propisima i u radu nadležnih organa. Cilj takvog pristupa jeste da Republika Srbija razvije funkcionalniji sistem azila i integracije. U tom smislu, tim BCLJP-а je ponudio preporuke za unapređenje postojećih rešenja.

Izveštaj možete pogledati ovde.