Tim Beogradskog centra za ljudska prava sačinio je 3. periodični izveštaj za period od jula do septembra 2019. godine. Izveštaj tradicionalno analizira pristup postupku azila, praksu organa nadležnih za odlučivanje u postupku azila kroz analizu pojedinih odluka i ostvarivanje prava u oblasti integracije lice kojima je odobren azil u Republici Srbiji. Važno je istaći da izveštaj daje analizu odluke Komiteta UN protiv mučenja donete u slučaju gospodina Dževdeta Ajaza u kojoj je ustanovio da je RS prekršila članove 3. i 22. Konvencije protiv mučenja i drugih svirepih, nečovečnih ili ponižavajućih postupaka ili kazni.

 Autori su nastojali da, kroz perspektivu standarda zaštite ljudskih prava i kroz lične priče tražilaca azila, ukažu na primere dobre prakse ali i na određene nedostatke u propisima i u radu nadležnih organa. Jedini cilj takvog pristupa jeste da Republika Srbija razvije funkcionalniji sistem azila i integracije. U tom smislu, tim BCLJP-а je ponudio preporuke za unapređenje postojećih rešenja.

Izveštaj možete pogledati ovde.