Tim Beogradskog centra za ljudska prava je sastavio izveštaj o pravu na azil u Republici Srbiji koji se odnosi na period od jula do septembra 2020. godine. Autori izveštaja su analizirali pristup postupku tražilaca azila tokom izveštajnog perioda, sa posebnim osvrtom na analizu odluka nadležnih organa. Takođe, u izveštaju su opisani glavni izazovi u ostvarivanju osnovnih prava tražilaca azila i izbeglica kada je reč o integraciji u srpsko društvo.
S tim u vezi, autori su nastojali da ukažu na primere dobre prakse, ali i na određene nedostatke u propisima i u radu nadležnih organa. Cilj takvog pristupa jeste da Republika Srbija razvije funkcionalniji sistem azila. U tom smislu, tim BCLJP-а je ponudio preporuke za unapređenje postojećih rešenja.

Izveštaj možete preuzeti ovde.