Beogradski centar za ljudska prava priredio je prevod multidisciplinarnog priručnika u izdanju Mađarskog helsinškog odbora za procenu kredibiliteta u postupcima azila.

Priručnnik je izvorno izrađen u okviru projekta „CREDO – Unapređena ocena kredibiliteta u postupcima azila u EU” (CREDO – Improved Credibility Assessment in EU Asylum Procedures), na čelu sa Mađarskim helsinškim odborom. Partneri na projektu bili su Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR), Međunarodna asocijacija sudija u izbegličkom pravu (IARLJ) i Pomoć u azilu (UK). Projekat je sufinansirala Evropska komisija.

Prevod priručnika na srpski jezik priredio je Beogradski centar za ljudska prava uz finansijsku podršku Međunarodnog komiteta spasa (International Rescue Committee – IRC). Neposredni povod za prevođenje priručnika bilo je najavljeno usvajanje novog Zakona o azilu Republike Srbije.

Uz podršku IRC-a, Beogradski centar za ljudska prava i Mađarski helsinški odbor, organizovali su, seminar za donosioce odluka u postupcima azila u septembru 2017. u Beogradu na kom je predstavljen i prevod priručnika na srpski jezik.

Pruručnik možete pogledati ovde.