Usvajanjem Njujorške deklaracije na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u septembru 2016. predviđeno je da se 2018. usvoje dva nova dokumenta – Globalni komapkt o izbeglicama (Global Compact on Refugees) i Globalni kompakt za migracije (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration).

Države članice su se obavezale da u narednom periodu započnu pregovore koji će  rezultirati međunarodnom konferencijom na kojoj će biti usvojeni Globalni kompakt za sigurnu, urednu i regularnu migraciju, na razvijanje smernica o postupanju prema migrantima u ranjivim situacijama kao i da doprinesu pravičnijoj raspodeli izbeglica usvajanjem globalnog kompakta o izbeglicama 2018. godine. Kao glavne teme na koje Globalni kompakt mora da odgovori određeni su olakšavanje pritiska na države koje primaju najveći broj izbeglica, omogućavanje samostalnosti izbeglica i omogućavanje uslova u zemljama porekla koji bi doveli do povratka izbeglica u sigurnosti i dostojanstvu. Deklaracijom je predviđena i implementacija Sveobuhvatnog okvira za odgovor na izbegličke krize.

UNHCR je krajem januara 2018. objavio prvi nacrt Globalnog kompakta o izbeglicama. U prvom nacrtu tekst kompakta podeljen je na više oblasti – Sveobuhvatni okvir za odgovor na izbegličke krize kao i program primene – glavne modalitete za podelu odgovornosti i tereta, podršku u primeni Sveobuhvatnog okvira u pogledu prihvata izbeglica i podrške zajednicama i rešenja u pogledu dobrovoljnog povratka, preseljenja i lokalnih rešenja. UNHCR će biti zadužen za sprovođenje kompakta i mobilizaciju međunarodne zajednice u tom pogledu.

Glavna ideja globalnog kompakta je da izmeni pristup rešavanju izbegličkih kriza. Umesto smeštanja izbeglica u kampove zamisao je da se pomogne razvoj lokalnih zajednica kako se ne bi stvarali paralelni sistemi i kako bi svi imali koristi od razvoja infrastrukture.

Predviđeno je da u periodu od februara do jula 2018. države članice Ujedinjenih nacija u Ženevi razgovaraju o predlogu koji je izneo UNHCR. Nevladine organizacije će imati status posmatrača a predlog konačnog teksta biće iznet u izveštaju Visokog komesara za izbeglice Generalnoj skupštini UN krajem 2018.

Tokom januara objavljen je i predlog teksta Globalnog kompakta za migracije. Ovaj dokument pokazao se kao kontroverzniji, početkom decembra 2017. Sjedinjene američke države objavile su da ne mogu da podrže dokument koji predviđa humaniji odnos prema migracijama jer bi se kosio sa državnim suverenitetom. U izveštaju UN o migracijama primećeno je da su migracije globalno slabo organizovane i uticaj toga se može videti u brojnim humanitarnim krizama koje utiču na ljude u pokretu i u kršenjima ljudskih prava ljudi koji žive u ropstvu ili rade u ponižavajućim uslovima. Takođe se oslikava u javnoj percepciji koja pogrešno migracije vidi kao pojavu izvan kontrole. Prvi nacrt ima 22 cilja i nekoliko desetina obećanja za delovanje u određenim oblastima.