U ponedeljak, 22. maja 2017. godine u Envoy Conference centru u Beogradu, Beogradski centar za ljudska prava održao je radni sastanak povodom završetka projekta „Poboljšanje položaja dece izbeglica u Evropi“, koji se od jula 2016. godine sprovodio uz podršku Međunarodnog komiteta spasa, finansijskim sredstvima Odeljenja za međunarodni razvoj Vlade Velike Britanije. Cilj radnog sastanka bio je da se predstave preporuke do kojih je došlo preko 100 predstavnika relevantnih državnih institucija i organizacija civilnog društva, učesnika prethodnih radnih sastanaka (u Beogradu, Subotici, Šapcu i dva puta u Nišu), kao i da se definišu konačne preporuke za unapređenje prakse pružanja zaštite nepraćenoj i razdvojenoj deci migrantima u sledećim oblastima: prvi kontakt sa nepraćenom decom i standardi postupanja, žrtve – identifikacija i postupanje, alternativna briga, međuresorska saradnja.

Na radnom sastanku, učesnicima su se obratili Prof. dr Vesna Petrović, izvršna direktorka Beogradskog centra za ljudska prava, Gordana Ivković-Grujić, direktorka kancelarije za Balkan pri Međunarodnom komitetu spasa, Ljubimka Mitrović, asistent za pravnu zaštitu u Kancelariji UNHCR u Beogradu, Ivana Anić-Ćurko, predstavnica Komesarijata za izbeglice i migracije, Prof. dr Nevena Vučković Šahović, član Komiteta za prava deteta (2003-2009), i Sonja Tošković, viša pravna savetnica u Beogradskom centru za ljudska prava. U radnim grupama, koje su vodili Sonja Tošković, Dragan Vulević iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Jelena Hrnjak iz Udruženja „Atina“ i Prof. dr Nevena Vučković Šahović, učesnici su imali priliku još jednom da razmotre preporuke do kojih su došli učesnici prethodnih radnih sastanaka, te da formulišu konačne preporuke za unapređenje položaja nepraćene i razdvojene dece migranata u Srbiji. Takođe, predstavljena je i radna verzija završnog dokumenta Beogradskog centra za ljudska prava „Položaj nepraćene i razdvojene dece u Srbiji“, u koji će biti ugrađene završne preporuke sa radnog sastanka.