Pravnici Beogradskog centra za ljudska prava aktivno su učestvovali na regionalnom sastanku organizacija civilnog društva o azilu, migracijama i apatridiji, održanog u Skoplju u periodu od 27. do 29. septembra 2017. godine.

Kroz postojeći Zagreb protokol i Skoplje deklaraciju, organizacije civilnog društva iz čitavog regiona sastaju se na godišnjem nivou kako bi identifikovale izazove sa kojima se suočavaju u svom radu, razmenile iskustva, ali i razmotrile i učvrstile zajedničke aktivnosti u budućnosti.

Ove godine, na regionalnom sastanku je fokus usmeren ka izazovima sa kojima se sve države u regionu suočavaju po pitanju zastupanja tražilaca azila, kao i aktivnosti u vezi sa zagovaranjem unapređenja sistema azila i praćenja rada organa nadležnih u ovoj oblasti.

Sastanak je organizovala Asocijacija mladih pravnika Makedonije (MYLA) uz podršku kancelarije UNHCR-a u Skoplju. Pored Beogradskog centra za ljudska prava, organizacije koje su dale svoje učešće na ovogodišnjem skupu su Humanitarni centar za integraciju i toleranciju iz Srbije (HCIT), Vaša prava BiH, Hrvatski pravni centar (HPC), Mađarski helsinški komitet (HHC), Pravna informativna organizacija za NVO (PIC), Program civilnih prava sa Kosova (CRP/K), UNHCR PLUS, UNHCR Skoplje, Evropski centar za ustavna i ljudska prava iz Nemačke, kao i članovi mreže zemalja zapadnog Balkana za pružanje pravne pomoći (Western Balkans Legal Aid Network – WeBLAN) i advokati eksperti u strateškom zastupanju u oblasti azila (Strategic Litigation Asylum Group – SLAG).