Svetski dan izbeglica 2019. godine obeležavamo sa najvećim brojem prinudno raseljenih osoba u poslednjih 70 godina. Prema podacima Visokog komesarijata za izbeglice Ujedinjenih nacija (UNHCR), više od 70,8 miliona ljudi širom sveta trenutno je raseljeno sa nemogućim ili otežanim uslovima da se vrate u svoje države porekla. Ovaj broj uključuje izbeglice, tražioce azila i interno raseljena lica koja Svetski dan izbeglica dočekuju van svojih domova i sa više nego neizvesnom budućnošću.

Beogradski centar za ljudska prava podseća nadležne organe Republike Srbije da imaju dužnost da dosledno ispunjavaju obaveze preuzete Konvencijom o statusu izbeglica iz 1951. i pratećim Protokolom iz 1967. godine, kao i da ulože dodatne napore da bi obezbedili efikasnu primenu nacionalnog zakonodavstva u oblasti sistema azila i upravljanja migracijama.

Verujemo da Svetski dan izbeglica pripada svim ljudima koji su zbog vojnih sukoba i brutalnih kršenja ljudskih prava bili prinuđeni da napuste svoje domove, a mi danas želimo da prenesemo glas onih ljudi koji dolaze u našu zemlju tražeći utočište i zaštitu:

,,Pomaganje ljudima bez obzira odakle dolaze ili koje su rase je najvažniji humanitarni zadatak na svetu. U Srbiji imamo mir i bezbednost i što je najvažnije ljudi u Srbiji su nas prihvatili. Najveća čast za nas bi bila da postanemo državljani Srbije.”

 Tročlana porodica iz Irana, odobren status izbeglice u Republici Srbiji 2019. godine.

 ,,Kada sam odlučila da napustim svoju zemlju sanjala sam da stignem do sigurnog mesta gde ću moći da gradim budućnost. Srbija je sigurno mesto i osećam se kao kod kuće. Da bih bila potpuno integrisana u društvo u kojem sada živim potrebno mi je više šansi za posao i pomoć da upoznajem nove ljude kako bih  bolje razumela ovdašnju kulturu. Najvažnija stvar za nekoga ko je izbeglica je da nađe sigurno mesto za život, da živi slobodno i bez straha gde god se nalazio.”

Žena iz Somalije, tražilac azila u Republici Srbiji.

 ,,Osećam se sigurno u Srbiji. Ljudi su ljubazni i bliski mojoj kulturi. Sanjao sam o normalnom i stabilnom životu u kome ću moći da unapredim svoje veštine i imam bolju budućnost. Želim da dodatno usavršim srpski jezik, da nađem posao, prijatelje iz Srbije i da se zaljubim u devojku iz Srbije. Moja poruka za Svetski dan izbeglica je da rat nikome nije doneo ništa dobro. Svi smo ljudi, naše poreklo nije bitno, a netolerancija ne sme biti prihvatljiva. Nadam se će sve zemlje imati strpljenja i tolerancije prema izbeglicama.“ 

Nepraćeno dete iz Sirije, tražilac azila u Republici Srbiji.

 Beogradski centar za ljudska prava nastaviće da pruža podršku izbeglicama i tražiocima azila u Republici Srbiji kako bi se njihove želje za sigurnim mestom za život i boljom budućnošću ostvarile u našem društvu.