Tim Beogradskog centra za ljudska prava učestvovao je na godišnjoj konferenciji Evropskog saveta za izbeglice i prognanike (ECRE) čiji je Centar član. Konsultacije su održane u Briselu 23. i 24. oktobra.

Tokom konsultacija održana je serija radionica na temu integracije, trenutne situacije na Mediteranu, jačanja desnice i menjanja narativa o migracijama u EU, politikama vraćanja, reformi evropsku pravnog okvira u oblasti azila. Ove godine kao izdvojena tema odabrana je analiza uticaja civilnog društva na donosioce odluka u EU i mogućnosti za unapređenje uloge nevladinih organizacija.

Pored stručnih rasprava i radionica, tokom drugog dana održana je ECRE skupština na kojoj je izabrana nova predstavnica za region centralne Evrope u ECRE odboru.

Photo: https://www.ecre.org/at-a-time-of-change-in-europe-it-is-time-to-change-europe/