Regionalni biro za Evropu UNHCR-a objavio je 9. aprila 2020. godine dokument pod nazivom „Praktične preporuke i dobra praksa za rešavanje problema u pogledu zaštite u kontekstu pandemije virusa KOVID-19“.

Dokument se zasniva na praksi evropskih država i šire koja je u razvoju, kao i na operativnom iskustvu UNHCR-a u upravljanju prilivom tražilaca azila i izbeglica u složenim vanrednim situacijama, uključujući i epidemije.

U dokumentu su obrađene teme vezane za osiguravanje ulaska na teritoriju uz istovremenu zaštitu javnog zdravlja, nastavak osnovne registracije i dokumentacije, prevencija transmisije virusa u kontekstu prihvata i pritvora, upravljanje postupcima azila i zaostalim predmetima, prilagođavanja kojima se osigurava pravičnost postupka, kao i angažovanje zajednice i edukacija o riziku.

Dokument možete preuzeti ovde.