12,10.2020.

Beogradski centar za ljudska prava, uz podršku Kancelarije Visokog komesara za izbeglice u Beogradu, odžao je u sredu, 30. septembra 2020. godine webinar na temu „Priznavanje stečenog obrazovanja izbeglica“. Centar tradicionalno organizuje treninge o pitanjima od značaja za uključivanje izbeglica u društvo Republike Srbije. Povod za organizovanje treninga bila je inicijativa Centra da približi proces priznavanja stečenog obrazovanja izbeglica u Republici Srbiji kroz već uspešnu praksu Odeljenja za obrazovanje Saveta Evrope. Ovu inicijativu Savet Evrope pokrenuo je 2015. godine kako bi sistemski uredio procenu kvalifikacije izbeglica i olakšao proces njihove integracije.

 

Pasoš kvalifikacije za izbeglice (European Qualifications Passport for Refugees-EQPR) pomaže izbeglicama da obnove svoj život u zemljama u kojima planiraju da ostanu i uživaju određenu pravnu zaštitu pružajući im priliku da procene njihove kvalifikacije čak i kada ne mogu da pruže potpunu dokumentaciju koja dokazuje da poseduju takve kvalifikacije. Na ovaj način Pasoš kvalifikacije za izbeglice podržava sprovođenje člana VII Lisabonske konvencije o priznavanju kvalifikacija iz oblasti visokog obrazovanja u Regionu Evrope (1997) koji olakšava priznavanje kvalifikacija izbeglica čak i u odsustvu potpune dokumentacije. Konvenciju su zajednički pripremili Savet Evrope i UNESCO. Stvarana je tako da pojednostavi pravni okvir na evropskom nivou i da dugoročno zameni ranijih šest konvencija usvojenih po ovom pitanju od strane Saveta Evrope i UNESCO-a. Konvencija omogućava da zahtevi budu procenjeni na jednak način i u razumnom roku. Priznavanje jedino može biti odbijeno ukoliko je kvalifikacija bitno različita od one u zemlji domaćinu, i odgovornost je na njenoj obrazovnoj instituciji da to dokaže.

 

Pasoš kvalifikacije za izbeglice je dokument koji rezimira najviše stečene kvalifikacije, jezičke veštine i radno iskustvo aplikanta. Izbeglice mogu da koriste Pasoš kvalifikacije za izbeglice kada žele da pohađaju dalje studije i/ili traže zaposlenje, apliciraju za stipendije ili upisuju studije iznova. Proces priznavanja uključuje tri koraka: procenjivanje, objašnjenje i praktičnu upotrebu pasoša u daljim koracima integracije. U drugom delu sadrži informacije o pravnom statusu dokumenta i kratak opis ovog projekta. Treći deo sadrži informacije o daljim koracima i ​​kontakt informacije državnih organa i agencija, korake u procesu traženja posla i prijave za nastavak obrazovanja. Iako ovaj dokument ne predstavlja formalno priznanje ili ovlašćenje ili licencu za bavljenje određenom profesijom, kvalifikacioni pasoš pruža verodostojne informacije koje mogu biti relevantne u vezi sa prijavama za zaposlenje, praksu, kurseve kvalifikacije i upis na studije. Ovaj dokument važi pet godina od datuma izdavanja. Cilj je da u tom roku izbeglice i lica u situaciji migracije imaju priliku da poboljšaju svoje znanje jezika, nastave dalje studije, povećaju mogućnosti zaposlenja ili podnesu zahtev za formalno priznavanje ili odobrenje svog obrazovanja.

 

Do sada partneri na ovom projektu su grčko Ministarstvo obrazovanja i verskih poslova, italijansko Ministarstvo obrazovanja, univerziteti u Italiji, Konferencija univerzitetskih rektora Italije, norveško Ministarstvo obrazovanja, Vlada Belgija i centri za priznavanje kvalifikacija u Jermeniji, Bosni i Hercegovini, Kanadi, Francuskoj, Nemačkoj, Grčkoj, Italiji, Holandiji, Norveškoj i Velikoj Britaniji. UNHCR Grčke i kancelarija UNHCR-a u Strazburu, takođe podržavaju projekat.

 

Samir Hećo ispred Odeljenja za obrazovanje Saveta Evrope predstavio je Pasoš kvalifikacije za izbeglice, dok je o dosadašnjim iskustvima u procesu primene Pasoša kvalifikacije za izbeglice u Italiji govorila: Letizia Brambilla Pisoni ispred CIMEA – NARIC centra Italije.

 

Webinarom je moderirala Jelena Ilić viša savetnica za integraciju Beogradskog centar za ljudska prava.

 

Zvanična stranica projekta: https://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-refugees-qualifications
Više o procesu: https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/qualifications-passport
Saznajte više o konvenciji: https://en.unesco.org/news/what-global-convention-higher-education