پشتیبانی روان شناسی و مشاوره
ارائه‌کننده خدمات: Psychosocial Innovation Network - PIN

Gospodar Jevremova 48

آموزش حرفه‌ای برای پسران و دختران
ارائه‌کننده خدمات: ADRA

Popova bara 216 Nova 1a

کمک و فعالیت هایی برای نوجوانان (سنین بین 12 تا -18 سال)
ارائه‌کننده خدمات: Save the Children / Center for Youth Integration - CIM

Gavrila Principa 15