Mladi su važan deo rada Beogradskog centra za ljudska prava. Trudimo se da mladim izbeglicama i tražiocima azila, osim pružanja pravne pomoći i savetovanja, olakšamo inkluziju u zajednicu povezujući ih sa lokalnom omladinom.

Beogradski centar za ljudska prava u izvršnom partnerstvu sa kancelerijom UNHCR u Beogradu, u okviru projekta Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji sprovodi aktivnosti namenjene mladim izbeglicama i tražiociama azila i mladima iz lokalne zajednice u cilju razvoja punih kapaciteta svake mlade individue. Ovo se postiže putem aktivnosti  kao što su:

–          Edukativne i kreativne radionice: Radionice na temu interkulturalnosti za mešovite grupe mladih iz lokala i mladih izbeglica i tražilaca azila.

–          Buddy sistem: Sistem podrške mladim izbeglicama i tražiocima azila od strane njihovih vršnjaka iz Srbije, gde se kroz druženje i zajedničke aktivnosti podstiče podrška i razmena.

Trudimo se da mlade izbeglice i tražioci azila informišemo o stvarima koje im mogu biti korisne. Na ovom mestu možeš dobiti informacije o svim aktivnostima za mlade koje sprovodimo, različitim prilikama za neformalno učenje, kulturnim događajima u gradu i mnoge druge informacije koje ti mogu biti značajne.

Informacije obezbeđuje Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa drugim organizacijama civilnog društva.

CoolTour Tube- Ponovo zajedno!

Pozivamo te da se prijaviš na program COOLTOUR TUBE, interkulturalne radionice namenjene mladima iz lokalne zajednice, i mladim izbeglicama i tražiocima azila.

Nakon kratke pauze, CoolTour Tube je ponovo u pogonu! Ponovo  istražujemo koliko zajedno možemo postići, koliko možemo naučiti i dobiti!

Udruženim snagama, dva programa Beogradskog centra za ljudska prava  (Program za azil i migracije i Omladinski program) više godina sprovode aktivnost CoolTour Tube, program koji je uključio više stotina mladih ljudi u svoje aktivnosti.  CoolTour Tube je program za integraciju, interkulturalno učenje i solidarnost mladih, koji podstiče komunikaciju i aktivnu razmenu mladih sa različiim kulturološkim, etničkim i/ili religijskim background-om, i zalaže se za punu integraciju svih mladih u društvo! Program spaja mlade iz Srbije i mlade izbeglice iz Avganistana, Irana, Sirije, Pakistana i drugih zemalja.

Program CoolTour Tube se ove godine sastoji od :

  • Radionica na temu identiteta, interkulturalnosti, stereotipa i predrasuda, koje će nam pomoći da razumemo osnovne koncepte i postanemo interkulturalno osetljivi
  • zajedničkih aktivnosti i druženja. Tokom programa imaćete priliku da zajedno idete na različite kulturne događaje, druženja i upoznajete se.
  • Bivanja drugarom! Imaćeš priliku da budeš nečija podrška (buddy) i tako i sam/a podržavaš  inkluziju izbeglica i tražilaca azila u društvo!
  • Radionice koju ti sprovodiš! Oni koji budu motivisani da ono što su naučili prenesu dalje, imaće mogućnost da sprovedu svoju radionicu. Radionice će se sprovesti u parovima sastavljenim od jedne mlade osobe iz lokalne zajednice i jedne mlade osobe koja je izbeglice ili tražilac azila.

Radionice će se održavati u periodu aprila i maja, kada su predviđene tri dvodnevne radionice. Nakon toga će uslediti period zajedničkih druženja (jun)  i sprovođenja radionica od strane mladih (septembar- oktobar).

Prva radionica je predviđena 08.04. i 09.04. od 17h do 19h  i održaće se u Kući ljudskih prava, uz poštovanje svih preporučenih mera u vezi sa pandemijom COVID19. Naredni termini radionica će biti naknadno dogovoreni sa grupom.

Ukoliko si:

  • mlada osoba
  • mlada osoba iz koja ima od 15 do 30 godina
  • zainteresovan/a da učiš o drugim kulturama, preispitaš lične stavove i da učiš kroz kontakt sa različitima od sebe
  • želiš da podržiš inkluziju izbeglica u društvo
  • motivisan/a si da dolaziš na radionice i zajednčika druženja u navedenom periodu

… ohrabrujemo te da se prijaviš!

Ukoliko želiš da nam se pridružiš, popuni kratki prijavni formular na linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5MJYE2T8PbB_HExC2QeW2qHgL4pSJeG7LDTUgFIIcvoaAIA/viewform

Rok za prijavu je 07.04. u 12h. Svi prijavljeni će biti  obavešteni o ishodu prijave 07.04. najkasnije do 18h.  Ukoliko imaš bilo kakvih dodatnih pitanja, možeš pisati na mejl  demir@bgcentar.org.rs.

Radionice su deo projekta “Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Republici Srbiji” koji Beogradski centar za ljudska prava sprovodi zajedno sa UNHCR u Srbiji.

Uključite se na kanal za interkulturalno učenje, da ponovo budemo zajedno!

Vidimo se!