Tokom prva dva meseca 2021. godine, Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije zabeležio je 5453 novoregistrovana lica.
Najčešće iz Avganistana, Sirije i Somalije, i većina ih je dolazila preko Severne Makedonije.
Zabeleženo je 5956 vraćanja (53% iz Mađarske, 44% iz Rumunije, 3% iz Hrvatske i samo nekoliko iz Bosne i Hercegovine).
Sredinom marta u Republici Srbiji bilo je prisutno 6129 migranata, od kojih je 1314 boravilo van centara. Broj vraćanja u Srbiju je 820.
U istom periodu, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je zakone o: ratifikaciji sporazuma o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima, kao i sporazuma o saradnji u oblasti borbe protiv krijumčarenja migranata između Vlade RS i Vlade Republike Severne Makedonije, zakon o ratifikaciji sporazuma o statusu između Republike Srbije i FRONTEKS-a.
Odluka o obrazovanju Radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova doneta je 5. marta 2021. godine.
– – –
Informacije dobijene od partnera u sklopu projekata finansiranih od strane Evropske unije, Norwegian Embassy in Belgrade i Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Holandije.
Partneri: Helsinški komitet iz Albanije (AHC); Beogradski centar za ljudska prava (BCLJP); Gradjanska alijansa iz Crne Gore (GAMN); Program građanskih prava Kosova*1 (CRP/K); Makedonsko udruženje mladih pravnika (MYLA), Vaša prava Bosna i Hercegovina (VP BiH) i Danski savet za izbeglice (DRC)