Uncategorized @sr

Mladi

Mladi su važan deo rada Beogradskog centra za ljudska prava. Trudimo se da mladim izbeglicama i tražiocima azila, osim pružanja pravne pomoći i savetovanja, olakšamo inkluziju u zajednicu povezujući ih sa lokalnom omladinom. Beogradski centar za ljudska prava u izvršnom partnerstvu sa kancelerijom UNHCR u Beogradu, u okviru projekta Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji sprovodi aktivnosti namenjene mladim izbeglicama [...]