Nakon zatvaranja zapadno-balkanske rute Evropska unija se fokusirala na nove izbegličke tokove koji su uglavnom išli preko Sredozemlja. Na samitu lidera Evropske unije na Malti početkom februara 2017. dogovoreno je da se Libiji pruži pomoć u iznosu od 200 miliona evra u svrhu borbe protiv krijumčarenja izbeglica iz Afrike u Evropu. Predviđeno je da se ova sredstva iskoriste za izgradnju navodno bezbednih izbegličkih centara u Libiji i za organizovanje njihovog vraćanja u zemlje porekla kao i za obuku i opremanje libijske obalske straže.

Visoki komesar UN za ljudska prava Zeid Raad al Husein oštro je kritikovao dogovor između Evropske unije i Libije o sprečavanju migracija. Visoki komesar izrazio je neslaganje zbog naglog povećanja broja ljudi koji se nalaze zatočeni u užasnim uslovima u Libiji i saopštio da je  politika Evropske unije da pruža pomoć obalskoj straži Libije u presretanju i vraćanju migranata nehumana.

U saopštenju se dalje navodi da je stradanje migranata koji su pritvoreni u Libiji uvreda za savest čovečanstva. Ono što je već bila ozbiljna situacija sada je postala katastrofa. Visoki komesar je pozvao za hitnu dekriminalizaciju iregularnih migracija kako bi se zaštitila ljudska prava ljudi koji se trenutno nalaze u užasnim uslovima libijskih zatvora.

Prema podacima Libijskog odeljenja za borbu protiv ilegalnih migracija (DCIM) početkom novembra 2017. u pritvorskim ustanovama u Libiji nalazilo se 19.900 osoba što je porast od oko 7.000 u odnosu na sredinu septembra kada su vlasti privele hiljade migranata nakon oružanog okršaja u Sabrati, krijumčarskom centru koji se nalazi 80 kilometara zapadno od Tripolija.

Evropska unija i Italija pružaju podršku obalskoj straži Libije u presretanju krijumčarskih čamaca na moru, uključujući međunarodne vode i pored zabrinutosti koju su izrazile organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava da ovakva praksa izlaže sve veći broj ljudi neosnovanom hapšenju, torturi, silovanju, prisilnom radu, eksploataciji i iznudi. Oni koji se nalaze u pritvoru nemaju mogućnost da se žale protiv pritvora niti imaju pristup pravnoj pomoći.

Visoki komesar je istakao da Evropska unija i njene države članice nisu uradile ništa da smanje nivo zlostavljanja koji trpe migranti i da prema podacima kojima raspolaže situacija se dodatno pogoršava. Misija koja je posetila Libiju početkom novembra zatekla je hiljade iznurenih i traumatizovanih muškaraca, žena i dece koji leže jedni preko drugih zaključani u hangarima bez pristupa osnovnim ljudskim potrebama. Mnogi od njih su već bili izloženi trgovini ljudima, kidnapovanjima, mučenju, prinudnom radu, fizičkom nasilju, izgladnjivanju i drugim zverstvima tokom putovanja kroz Libiju. U samim pritvorskim centrima prijavljena su svakodnevna prebijanja pendrecima sa strujnim udarima. Žene sa kojima su razgovarali predstavnici misije UN prijavile su da ih čuvari često siluju.

Visoki komesar pozvao je libijske vlasti da preduzmu konkretne korake da iskorene kršenja ljudskih prava u centrima pod njihovom kontrolom i da kazne one za koje se sumnja da su vršili mučenja i druga nečovečna postupanja. Zeid Raad al Husein je zaključio da se ne sme dozvoliti savremeno ropstvo, silovanja i ubistva u ime upravljanja migracijama.