27.04.2021. Koliko je važno da svi imamo jednake šanse i kako da stvorimo društvo jednakih šansi? Tokom vikenda, 24.04. smo održali drugu radionicu našeg programa CoolTour Tube i otvorili ova i mnoga druga pitanja. Nastavljamo dalje, sledeća radionica sledi uskoro, a nakon toga kreću akcije naših učesnika/ca!
Program CoolTour Tube je deo projekta „Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Republici Srbiji” koji sprovodi Beogradski centar za ljudska prava uz podršku UNHCR u Srbiji.