Beogradski centar za ljudska prava priredio je prevod Globalnog kompakta o migracijama na srpski jezik. Prevod može biti od koristi svim relevantnim državnim akterima u oblasti upravljanja migracijama, organizacijama civilnog društva, akademskoj zajednici, medijima i privatnom sektoru u radu na izradi nacionalne inicijative za primenu Globalnog kompakta.
Globalni kompakt o sigurnim, uređenim i regularnim migracijama nastao je iz potrebe za sveobuhvatnijim rešavanjem pitanja migracija, koje je od sve većeg značaja u današnjem globalizovanom svetu. Po svojoj prirodi, radi se o pravno neobavezujućem dokumentu, ali se na njegovu primenu deklarativno obavezalo 152 države članice Ujedinjenih nacija. Na svake četiri godine biće organizovan međunarodni forum na kom će se ocenjivati dosadašnja primena Globalnog kompakta u praksi. U Globalnom kompaktu o migracijama jasno je određena aktivna uloga organizacija civilnog društva i Beogradski centar za ljudska prava planira aktivno da učestvuje u procesu praćenja i razmatranja njegove primene.

Usvajanje Globalnog kompakta o migracijama bilo je predviđeno Njujorškom deklaracijom o izbeglicama i migrantima iz 2016. godine. U procesu konsultacija i pregovora, nastao je tekst koji je usvojen na međuvladinoj konferenciji koja je održana 10. i 11. decembra 2018. u Marakešu i koji je zatim 19. decembra 2018. godine podržan od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Pored ovog Globalnog kompakta, uporedo je nastao i Globalni kompakt za izbeglice.

Globalni kompakt možete preuzeti ovde.